بررسی اثربخشی گروه های مردمی سراسر کشور

شناسایی و تخصصی سازی گروه‌های مردمی

با محوریت کلان مسئله پیشرفت مناطق

بررسی اثربخشی گروه های مردمی سراسر کشور

شناسایی و تخصصی ‎سازی گروه‎های مردمی

با محوریت کلان‎ مسئله پیشرفت مناطق

بررسی اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر کشور

بررسی اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر کشور

طبق منویات مقام معظم رهبری در جلسات هفتگانه آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی امری ضروری دانسته شد و بر غربالگری تشکل‌های مردمی طبق شاخص‌های اصیل بومی و اسلامی، توسط سازمان امور اجتماعی با همکاری بسیج مستضعفین تاكید شد.

سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به عنوان مرجع رسمی ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد قصد دارد تا با همراهی گروه‌های جهادی و سمن‌های سراسر کشور با تکیه بر استعدادها و توانمندی‌های مردمی، در راستای رشد و پیشرفت کشور قدم بردارد تا با همگانی شدن گفتمان جهادی به پیشرفتی درونزا، مردم بنیاد، همه‌جانبه‌نگر، پایدار و مبتنی بر الگوهای تعالی اسلامی دست یابد و زمینه‌های تمدن نوین اسلامی را فراهم‌سازد.

در این راستا پيمايش عمومی طرح اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر كشور را با هدف تشخیص نقاط قوت اصلی هر تیم و افزایش ظرفیت هم‌افزایی اين گروه‌ها و در نهایت حل مسائل اجتماعی در سطح شهرستان و استان با گروه‌های توانمند مردمی، راه‌اندازی نموده است. تا پس از شناسایی دقيق وضعیت گروه‌های جهادی و سمن‌های سراسر کشور، زمینه همکاری اين گروه‌ها را در جهت پیشرفت مناطق فراهم آورد.

زمینه‌های تخصصی

اخبار و رویداد

نهضت تعالی خانواده

فراخوان حمایت از طرح‌ها و گروه‌های مردمی اثربخش درحوزه تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق

دومین فراخوان نهضت تعالی خانواده

تفاهم با مجموعه‌های توانمند حوزه تحکیم بنیان خانواده و راه‌ اندازی شبکه ملی همیاری خانواده در کشور

رویداد هدانا

ایده‌پردازی و حمایت از طرح‌های نوآورانه اردو و بازی دختران نوجوان متوسطه دوم (تحکیم و تثبیت هویت دختران)

اخبار و رویداد

نهضت تعالی خانواده

فراخوان حمایت از طرح‌ها و گروه‌های مردمی اثربخش درحوزه تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق

دومین فراخوان نهضت تعالی خانواده

تفاهم با مجموعه‌های توانمند حوزه تحکیم بنیان خانواده و راه‌ اندازی شبکه ملی همیاری خانواده در کشور


رویداد هدانا

ایده‌پردازی و حمایت از طرح‌های نوآورانه اردو و بازی دختران نوجوان متوسطه دوم (تحکیم و تثبیت هویت دختران)

مشارکت کنندگان

وزارت کشور

وزارت کشور

سازمان امور اجتماعی کشور

سازمان امور اجتماعی کشور

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

فرازسنج، طرح بررسی اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر کشور

ایجاد زمینه هم‌افزایی گروه‌های مردمی برای حل چالش‌های بزرگ کشور

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان فاطمی، وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی کشور

ایمیل: sinaedu@chmail.ir

تلفن: 02186088170